• Zvaigznes Centre

    Ehitusmaht: 23 057 m2

    Koguinvesteering: € 25,3 miljonit

    Zvaigznes on Riia ajaloolise kesklinna piiril, Daugava jõe paremal kaldal paiknev kombineeritud arendusprojekt. Objekt asub ühe peamise linna läbiva transporditee ääres, endises tööstuspiirkonnas raudtee kõrval. Projekt näeb ette olemasoleva tööstushoone renoveerimist ärihooneks ning uute hoonete rajamist peamiselt büroopindadeks.

     Projekti arendatakse eeldatavasti kahes etapis: esiteks olemasoleva hoone renoveerimistööd ja teiseks uute hoonete ja parkla ehitus.

    Ehitusluba olemasoleva hoone rekonstrueerimistöödeks on väljastatud.