• Aktsionärid

   

  Suurimad AS-i Pro Kapital Grupp aktsionärid on Hr. Ernesto Preatoni ja temaga seotud isikud. Seisuga 31.12.2016 AS Pro Kapital Grupp valduses oleva informatsiooni kohaselt kontrollivad Hr. Ernesto Preatoni ja temaga seotud isikud 43,42% AS-i Pro Kapital Grupp aktsiatest. Järgnevad aktsiad loetakse kontrollitavaks Hr. Preatoni poolt, kuna juhatuse hinnangul omab Hr. Preatoni kontrolli järgmiste isikute/ettevõtete hääletamisõiguste üle:

  1. OÜ Svalbork Invest, Eestis registreeritud ettevõte, milline on Hr. Ernesto Preatoni kontrolli all ja millele kuulub 5 994 539 aktsiat, mis moodustavad 11,05% kõigist Ettevõtte aktsiatest.
  2. Katmandu Stiftung, Liechtensteinis registreeritud ettevõte, milline on Hr. Ernesto Preatoni kontrolli all ja millele kuulub 2 141 511 aktsiat, mis moodustavad 3,95% kõigist Ettevõtte aktsiatest.
  3. 14 823 885 aktsiat, mis moodustavad 27.31% kõigist Ettevõtte aktsiatest ja mida hoitakse Nordea Bank Finland PLC kontol.
  4. Eginvest Limited, Liechtensteini ettevõte, milline on Hr. Ernesto Preatoni kontrolli all ning omab 605 000 aktsiat, mis moodustavad 1,11% kõigist Ettevõtte aktsiatest.